източник: www.art1a1d.com

Очакване, нетърпение, недоверие, жажда, любопитство, дяволитост, обожание, досада…..толкова много емоции в детските очи само от една снимка на първия учебен ден в една класна стая.

И от техния Учител, първи Учител, зависи какво ще се случи от тук насетне. В неговите ръце е поверено тяхното първо докосване със знанието, с обучението, с израстването. От него зависи как ще се трансформират тези детски погледи през следващите дни, седмици, месеци, година.

Дали ще ги грабне, заинтригува, увлече?

Дали ще осъществи контакт с всяко едно дете?

Дали и как ще докосне душата и сърцето на всяко едно дете?

Как ще се развият взаимоотношенията учител – ученик?

Колко време ще отнеме трансформацията на детето в ученик?

Защото, не се лъжете! Учителят не е само човекът, който ще научи детето на четмо и писмо. Който ще си предаде урока и с това задълженията и отговорностите му ще приключат.

източник: www.140sou.com

Той е много повече. В неговите ръце е властта, но и отговорността, и задълженията, и удоволствието, и радостта, и удовлетворението да изгради правилните взаимоотношения с всяко дете от неговия клас. А те не са едно или две. И те не са еднакви. И те се променят на всеки 4 години. Даже, всяка година, защото растат. И всяко поколение е различно и специфично. И задачата им е много, много трудна и отговорна.

Защото детето е чиста душа и скрити емоции, разум и интелект, енергия и креативност. И ако Учителят не съумее да изгради връзка с Ученика, ако детето не усети този човек с душата и сърцето си, то тогава това дете се чувства несигурно в новата среда, група. И тогава Учителят губи – губи вниманието, губи погледа, губи доверието. Губи дисциплината и послушанието. Губи позицията си на педагог и авторитет.

А Ученикът? Ами детето развива своята креативност в неподходяща за учебната среда посока. И тази креативност е индивидуална – зависи от детето, от възпитанието, от семейната среда, от примера, от поколението, от интелекта…..от всичко. Това е дете. Може да варира от ходене на ръце зад гърба на Учителя, до решаване на задачи, изписани върху дрешката му.  Правилно решени задачи!

източник: www.uchiteli.bg

“Очите са прозорец към душата!” – клише, но вярно! А детската душа е чиста и необятна.

Скъпи Учители и родители, нека не подценяваме първата и втора среща с децата! Нека не подценяваме детската душа! Всеки от нас има своята роля в живота на всяко дете, което срещне. Дори да не е неговото, дори да е на улицата за момент!

Първи учебен ден, първа среща, първи клас – изпит за тях, но и изпит за нас!

Детските очи – нека не губим този изпит!

Успешна учебна година!

 

(Visited 71 times, 1 visits today)
Сподели на...