Небето е променлива – динамика от цветове и настроения. Но красотата му е неговата константа!

Вчера и днес!

(Visited 17 times, 1 visits today)
Сподели на...